viiva viiva

Arkisto ja linkit

Laitilan kaupungin HINKU-profiili

Laitilan kaupunki HINKU-kumppanuuskunta - esittely

Hinku kunnat

Hiilineutraalit kunnat-esittely

Tilaa Hinku-uutiskirje täältä
Uutiskirje Hinku tarjoaa katsauksen Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen (HINKU) ajankohtaisiin tapahtumiin ja teemoihin. Keskeisiä aiheita ovat muun muassa rakennusten energiatehokkuus, uusiutuvat energianlähteet, vihreät julkiset hankinnat, energiatehokkaat tuotantoprosessit ja kestävä elämäntapa. Kirje on tarkoitettu ilmastonmuutoksen hillinnästä kiinnostuneille.

Hinku-foorumi

Ilmastodieetti-laskuri
Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti-laskuri on työkalu omien kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseen ja vähentämiseen. Laskuri huomioi asumisen, liikkumisen, jätteiden, ruuan ja muun kulutuksen aiheuttamat ilmastovaikutukset.

Ilmasto-opas
Kokonaisvaltainen tietopaketti ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista, hillinnästä ja sopeutumisesta.

Motiva
Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä

Valonia
Varsinais-suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Kuluttajien energianeuvonta

TIETOA YRITYKSILLE:

Ajankohtaista ympäristötietoa yrityksille yrittäjät.fi sivustolla. Tietoa mm. ymäristöluvista, ymäristömerkeistä, kemikaaliasetuksesta ja jätehuollosta.

Eurooppalainen PK-yritysportaali

Energiatoimistot
Energiatoimistot edistävät energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Ne palvelevat monipuolisesti ja puolueettomasti alueen yrityksiä ja yhteisöjä sekä toteuttavat yhteistyössä erilaisia energiahankkeita.

 

 

CO2-vuosiraportti Päästöraportti Laitila valiviiva Hinkumappi

HINKU mappi on ilmastotekojen näyteikkuna. Tutustu, mitä me ja muut olemme tehneet!